Gửi tin nhắn
Nhà >
Tin tức
> Company News About Race House do Bộ Thương mại cấp Giấy phép xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng

Race House do Bộ Thương mại cấp Giấy phép xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng

2021-08-24

Tin tức công ty mới nhất về Race House do Bộ Thương mại cấp Giấy phép xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng

Vào tháng 11 năm 2020, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan đã phối hợp ban hành "Thông báo về việc mở rộng phạm vi lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng" (Công văn [2020] số 643) , đã xác định thành phố Vu Hồ ở tỉnh An Huy là thành phố xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng duy nhất.

 

 

 

tin tức mới nhất của công ty về Race House do Bộ Thương mại cấp Giấy phép xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng  0