Congo Gold Cgea thăm Race House và đạt được hợp tác

August 26, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Congo Gold Cgea thăm Race House và đạt được hợp tác

Congo Gold cgea đã đến thăm Leshao và đạt được hợp tác để mua 173 phương tiện và thiết bị khai thác.

trường hợp công ty mới nhất về Congo Gold Cgea thăm Race House và đạt được hợp tác  0

 

trường hợp công ty mới nhất về Congo Gold Cgea thăm Race House và đạt được hợp tác  1